Blog
astrology forecast | ராசிபலன்

English General Knowledge Questions and Answers Blood Relations Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk),...
astrology forecast | ராசிபலன்

இந்த வார ராசிபலன்  20-10-2016 முதல் 26-10-2016 வரை  மேஷம் உங்கள் ராசிக்கு 8-ல் சுக்கிரனும் 11-ல் கேதுவும் உலவுவது நல்லது. குடும்பத்தில் நற்காரியங்கள் நிகழும். விருந்துபசாரங்களில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். நல்ல தகவல்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers # குழியுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு – ஹைட்ரா # சைகஸ் – ஜிம்னோஸ் பெர்ம் வகையைச் சேர்ந்தது. # கிரினெல்லா – சிவப்பு பாசி வகையைச் சேர்ந்தது. # பாரமீசியம் –...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

UN GK Questions with Answers 51. How many number of votes can be exercised by a member state in the UN General Assembly : (A) Two...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

1. Which institution was the first attempt in the history towards the formation of the International society nations : (A) League of Nations (B) United Nations (C)...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers # தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை # கார்களில் உள்ள ஸ்டியர்ங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம் சக்கர அச்சு # சக்தி...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers # கன அளவின் அலகு – மீ3 # திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு – லிட்டர் # காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் – கண்ணாடி # இரும்பின்...
astrology forecast | ராசிபலன்

 ஐப்பசி  மாத ராசிபலன் 17.10.2016   முதல் 15.11.2016 வரை ஐப்பசி மாதத்தின் துவக்கத்தில் சற்று சிரமமான நிலையைக் காணும் நீங்கள் அக்டோபர் 25ம் தேதி முதல் சாதகமான பலன்களைக் காண உள்ளீர்கள். அஷ்டமத்துச்...
astrology forecast | ராசிபலன்

இந்த வார ராசிபலன்  13-10-2016 முதல் 19-10-2016 வரை மேஷ ராசி வாசகர்களே உங்கள் ராசிக்கு 6-ல் சூரியனும் புதனும் 11-ல் கேதுவும் உலவுவது நல்லது. முக்கியமான எண்ணங்கள் நிறைவேறும். அரசாங்கத்தாரால் எதிர்பார்த்திருந்த காரியம் ஈடேறும்....
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers  # பாலின் தூய்மையை அறிய – லாக்டோ மாட்டர் # சக்கர வாகனங்களின் தூரத்தை அறிய – ஓடோ மீட்டர் # பூகம்ப உக்கிரம் அளக்க – சீஸ்மோ...
astrology forecast | ராசிபலன்

இந்த வார ராசிபலன் 06-10-2016 முதல் 12-10-2016 வரை மேஷ ராசி வாசகர்களே உங்கள் ராசிக்கு 6-ல் சூரியன், புதன்; 11-ல் கேது உலவுவது சிறப்பு. வார ஆரம்பத்தில் சந்திரன் சனியோடு கூடி 8-ல் இருப்பதால்...

1. The Constitution of India was adopted in ______(A) 26 January, 1950(B) 26 January, 1949(C) 26 November, 1949(D) 31 December, 1949Answer : (C)2. Who...

1. The chemical that is used in making artificial rain is _____(A) Silver Nitrate (B) Silver Iodide(C) Silver Nitrite (D) Silver ChlorideAns : (B)2. Which among...

TNPSC Librarian Post Results Out: Degree / Diploma / Certificate level Librarian Posts, Selection  list given below and get download.Download: Degree Level Results -...

1.MICR stands for ?(A) Magnetic initiate character recognition(B) Magnetic ink character recognition(C) Magnetic ink character reward(D) Magnetic internal character recognition2.Which one of the following is...

Dinamani and Dinaethal Newspaper Published important and Use Article related to all competitive Examination.  Source: tnpscmaster

Dinaethal (தின இதழ்) Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission) Group-4 Exam. These General Tamil / General Knowledge Questions prepared by Dinaethal Newspaper. Dinaethal News...

1.Arrange the given options and make a proper sequence- When heP : did not knowQ : he was nervous andR : heard the hue and...

1.Find out the word or phrase nearest in meaning to the given wordIntimidate(A) to hint(B) frighten (C) bluff(D) harass     2.Find out the word...

N-arms race: Top UN court rejects Marshall Islands suit against IndiaThe UN's highest court narrowly threw out landmark cases on Wednesday brought by the...

Bharat Ratna Award Winners 1954 to 2015பாரத ரத்னா' விருது பெற்றவர்களின் பெயர், ஆண்டு விவரம் வருமாறு:1) சி. ராஜகோபாலாச்சாரி (ராஜாஜி) - 19542) சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் - 19543) சி.வி....

Dinamani Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission) Exam. In these questions prepared by Sathya IAS Academy, Chennai. Dinamani News Paper - TNPSC Question...

Dinamalar Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission) Group-4 Exam. These General Tamil / General Knowledge Questions prepared by Dinamalar Newspaper. Dinamalar News...

Pravasi Bharatiya Divas (Non-Resident Indian Day), is celebrated in India on 9 January each year to mark the contribution of the overseas Indian community...

TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission) Conducting in many exam like Group IV, Group II Interview and Non Interview Post, Group VIII, Group I...